Katakomby

, raně křesťanská pohřebiště pro kostrové a žárové pohřby v podobě rozvětvené sítě zahloubených chodeb s výklenky (loculi) ve skalnatém terénu. Římské katakomby byly zdobeny nástěnnými malbami, které patří k prvním projevům raně křesťanského výtvarného umění. Přeneseně podzemní chodby a místnosti vůbec.

Související hesla