Katalytický reaktor

, chemický reaktor uzpůsobený k proběhnutí katalyzované chemické reakce. Při heterogenně katalyzované reakci je katalyzátor v reaktoru obvykle umístněn na nosiči ve volně sypané vrstvě nebo ve fluidní vrstvě udržované ve vznosu proudící reakční směsí. Při homogenně katalyzované reakci je do reaktoru dávkován společně s výchozími látkami.

Související hesla