Katalyzátor

, látka, jejíž přítomnost urychlí průběh chemické reace, ale která po ukončení chemické reakce zůstane nezměněna. Působení katalyzátoru spočívá v obměně reakčního mechanismu na jinou reakční cestu s nižší energetickou bariérou oddělující výchozí látky od reaktantů. Katalyzátor umožňuje provést chemickou reakci při nižší teplotě, popř. může usměrnit reakci tak, že vzniká některý z produktů přednostně (tzv. selektivita katalyzátoru). Nemůže ovlivnit výsledný rovnovážný stav. Viz též katalýza.

Související hesla