Kataři

, příslušníci náboženského hnutí v 11. – 13. stol. v jižní Francii a Itálii, které vycházelo z raně křesťanských herezí. Bylo ovlivněno hnutím bogomilů a úzce spjato s valdenstvím. Kataři hlásali dobrovolnou chudobu, odmítali církevní svátosti. Potlačeni ve 13. – 14. stol. s pomocí inkvizice a křížových výprav; v souvislosti s tažením proti nim byly vytvořeny nové řády (františkáni, dominikáni) a zlepšena církevní organizace.

Související hesla