Katastr josefský

, nový soupis hospodářsky využité půdy v Čechách a na Moravě. Prováděn z příkazu císaře Josefa II. 1785 – 89; evidoval poddanskou a panskou půdu, jež měly být zdaněny stejně; základem kontribuce byl hrubý výnos pozemků. Katastr josefský nebyl jako dosavadní katastry sestaven podle panství, ale podle umístění pozemků (katastrální obce), na rozdíl od předešlých katastrů vznikl zčásti na základě trigonometrických měření. Tvořil základ berní a urbariální reformy Josefa II.

Související hesla