Kaviovci

, Kajandiovci – mytologická dynastie vládců, z nichž někteří patří již do indoíránské doby. Název podle titulu kavi, který je před jejich jménem. V Avestě se uvádí osm vládců (Kaváta, Aipivohu, Usadan, Aršan, Pisinah, Bajaršan, Sjávaršan a Haosravah). V jiných pramenech pouze prvních sedm. Středoperské texty (zejm. Dénkart), ale i mladší tradice (Šáhnáme) rozvíjejí kolem Kaviovců četné nové příběhy.

Související hesla