Kavka František

, český historik. Zaměřil se na dějiny Univerzity Karlovy, dobu Karla IV. a Zikmunda, dějiny 16. stol. Z díla: Stručné dějiny univerzity Karlovy, Bílá hora a české dějiny, Poslední Lucemburk na českém trůně.