Kavkaz

, horská soustava v jihozápadní Asii mezi Černým a Kaspickým mořem; nejvyšší Elbrus, 5 642 m n. m. Délka 1 500 km, plocha asi 440 000 km2. Horský systém vyvrásněn v třetihorách, tvořen zejm. krystalickými břidlicemi, granity a výlevnými horninami, na okrajích též sedimenty. Hřebeny Velkého Kavkazu na severu a Malého Kavkazu na jihu jsou odděleny hlubokým tektonickým údolím s Kolchidskou nížinou na západě a Kuro-Araksanskou nížinou na východě. Sněžná čára 2 700 – 3 000 m n. m., vrcholové části zaledněny. Na západě Velkého Kavkazu se nachází Teberdinský a Kavkazský národní park, které jsou od roku 1999 součástí světového přírodního dědictví UNESCO. – Území Kavkazu je etnicky a politicky roztříštěné, od roku 1990 probíhají vojenské operace (v Náhorním Karabachu, Osetii, Čečensku).

Tabulka: Kavkaz- Hlavni Vrcholy
Hora Nadmořská výška (m)
Elbrus 5 642
Dychtau 5 203
Koštantau 5 151
Puškinův štít 5 100
Šchara 5 068
Džangitau 5 058
Kazbek 5 033
 
Související hesla