Kazašské výtvarné umění

, vývoj od 1. tis. př. n. l.; zachovaly se zbytky kultovních staveb – knížecí mohyly z kamene. V 6. – 12. stol. n. l. se rozvíjelo feudální umění, vznikala městská architektura, pevnosti a zámky. V 8. stol. s šířením islámu nové typy staveb (mešity, mauzolea). V 10. – 12. stol. se rozvíjel v jižních oblastech urbanismus; stavby převážně dřevěné (Taraz). Rozmach urbanismu vyvrcholil v 19. stol. výstavbou opevněných měst. Ve 20. stol. se umění vyvíjelo v těsné závislosti na umění ruském.