Kelsos

, 2. stol., řecký filozof; stoupenec platónismu. Kritik křesťanského náboženství, zejm. křesťanského antropocentrismu a křesťanských dogmat. Křesťanům mj. vytýkal, že neplněním občanských povinností oslabují Římskou říši.

Související hesla