Kepler Johannes

, německý astronom, fyzik, matematik a filozof. Působil v Tübingen, v Grazu a v Praze. Zastánce heliocentrismu, vyvrátil domněnku o kruhových drahách planet. Pokusil se matematicky formulovat zákony, jimiž se řídí pohyby planet (tři Keplerovy zákony), a to na základě empirických pozorování Tychona Brahe, který jej pozval do Prahy jako svého asistenta. Zabýval se geometrií pravidelných mnohoúhelníků i mnohostěnů, znal vzorce pro objemy mnohostěnů, popsal pravidelné hvězdicovité mnohostěny. Pozoroval výbuch supernovy v souhvězdí Hadonoše, zkonstruoval astronomický dalekohled nazvaný jeho jménem.

Související hesla