Kinetika

, obor dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil.

Ottův slovník naučný: Kinetika

Kinétika oproti kinématice jest nauka o pohybu se zřetelem na síly jej způsobující i na hmotu pohybující se.

Související hesla