Kinský František Josef

, český šlechtic a osvícenec, polní podmaršálek. Ve službách Marie Terezie a Josefa II. reorganizoval vojenské školství. 1801 tajný rada. Český zemský patriot, důraz kladl na výchovu a vzdělání mladé šlechtické generace v duchu osvícenství. Spoluzakladatel Soukromé učené společnosti; univerzitní knihovně v Praze odkázal vlastní rozsáhlou knihovnu.