Kinský z Vchynic a z Tetova Vilém

, český šlechtic. 1611 se s bratry Václavem a Oldřichem zasloužil o vypuzení pasovských z Prahy, v letech 1617 – 19 a 1621 – 28 nejvyšší lovčí, 1618 direktor za panský stav, odpůrce Ferdinanda II.; na přímluvu Albrechta z Valdštejna, s nímž byl blízce spřízněn, získal císařovu milost. Spolu s J. M. Thunem hlavní politický vůdce české protestantské emigrace v cizině, důvěrník Valdštejnových plánů v odboji proti císaři, spolu s ním zavražděn v Chebu; jeho statky byly zkonfiskovány.

Související hesla