Kirchner Ernst Ludwig

, německý expresionistický malíř, grafik a sochař. Spoluzakladatel expresívní skupiny Die Brücke. Podílel se i na výstavách skupiny Der blaue Reiter. Poté, co nacisté 1937 zkonfiskovali přes šest set jeho děl, spáchal sebevraždu. Ovlivněn E. Munchem, neoimpresionismem a primitivním uměním. Maloval jak scény z městského života (Berlín), tak i krajinné výjevy (Švýcarsko).

Související hesla