Kirké

, řecká mytologie kouzelnice žijící na ostrově Aiaia, kam zřídka zavítali lidé; dcera boha slunce Hélia a kouzelnice Persy. Argonautům vracejícím se z Kolchidy poradila, jak překonat všechna nebezpečí při jejich návratu do Iásónovy vlasti Iólku. Když na ostrově přistál Odysseus, proměnila polovinu jeho druhů ve vepře. Odysseus přinutil Kirké, aby kouzlo zrušila výměnou za slib, že s ní rok zůstane žít. Po uplynutí lhůty ho Kirké s cennými radami propustila. Častý námět ve výtvarném umění.

Ottův slovník naučný: Kirké

Kirké, dle řecké báje dcera Hélia a Ókeanovny Persy, sestra Aiétova, krásná kouzelnice, jež znala moc všech bylin a dovedla lidi pozměniti ve zvířata s lidským vědomím, sídlila na ostrově Aiaii, kde ve své sluji, obsluhována jsouc nymfami, tkala skvostná roucha. Když druhové Odysseovi k ní se dostali, našli ji obklopenu lvy a vlky, sami pak byli proměněni ve vepře kromě Eurylocha, jenž o tom zpravil Odyssea. Ten pomocí zázračné byliny odolav kouzlu podaného nápoje přinutil ji, že jeho druhům prvotní jich podobu vrátila a s ním po celý rok lože sdílela, složivši přísahu, že nebude nijak oň ukládati. Synem jejím a Odysseovým byl Télegonos. klk.

Související hesla