Kirkpatrick Ralph

, americký cembalista a hudební vědec. Vynikl jako interpret barokní cembalové tvorby, zvláště děl D. Scarlattiho, o němž také napsal monografii.