Kitawala

, Kitavala, Věž – africká mesianistická sekta, vytvořená v roce 1908 v Njasku (Malawi); v jejím učení se prolínají křesťanství a animistické kulty. Základem jejího učení bylo učení Svědků Jehovových, respektive jeho svérázný výklad, v němž dominují nacionalistické myšlenky a xenofobní teze zaměřené proti bílé rase a víra v nastolení všeobecné sociální rovnosti. Hnutí se rozšířilo do Severní Rhodesie (Zambie), Středoafrické republiky a Belgického Konga (Zair).V současnosti se počet jeho členů v Kongu (Zairu) odhaduje na 100 000 členů.