Kitchener Horatio Herbert

, britský polní maršál. 1871 důstojník ženijního vojska, v letech 1896 – 98 v čele anglo-egyptské armády dobyl Súdán, 1899 – 1902 velitel britských vojsk v jižní Africe (válka búrská); odsuzován za kruté metody užívané proti búrským osadníkům. V letech 1902 – 09 velitel britských vojsk v Indii, 1911 – 14 v Egyptě. 1914 ministr války prvního válečného kabinetu; kritizován za neúspěchy a ztráty na západní frontě a u Gallipoli. Zahynul při potopení křižníku Hampshire v Severním ledovém oceánu.

Ottův slovník naučný: Kitchener Horatio Herbert

Kitchener [kičenr] Horatio Herbert, inženýr angl. (* 1850 v Irsku), vstoupil r. 1871 do král. sboru inženýrského, působil při mapování Palestiny záp. od Jordanu, od r. 1878 až 1882 řídil trigonometrické měření na Cypru, r. 1882 táhl jako dobrovolník s gen. Woodem do Egypta, byl r. 1885 jako major při pádu Chartúmu, r. 1886 byl členem mezinárodní kommisse k upravení nároků Zanzibaru a Německa na vých. pobřeží africkém, r. 1888 velel angl. brigádě v bitvě u Suakinu a jmenován byv sirdarem (vrchním velitelem) vojska egyptského pomstil smrť Gordonovu strašnou porážkou dervišův u Omdurmanu dne 5. srp. 1898. Dodatky Za své zásluhy byl jmenován lordem chartúmským a parlament mu daroval 30.000 l. st. R. 1899 jmenován byl generál. guvernérem v Súdánu, ale ještě koncem t. r. povýšen na general-lieutenanta a poslán jako náčelník generál. štábu lorda Robertsa do Jižní Afriky. Jeho zásluhou byli Boeři konečně poraženi a donuceni se vzdáti. Za to obdržel titul viscounta a čestný dar 50.000 l. st. R. 1902 jmenován vrchním velitelem britské armády v Indii, kde prohlédl řádně všechna opevnění. Psal také menší články do Blackwoodova »Magazinų. Steevens, With Kitchener to Khartoum (Lond.,1898);Aitken, Lord Kitchener of Kh. (t.,1900); Groser, Lord Kitchener, story of his life (t., 1901).

Související hesla