Kitl

, judaismus bílé roucho, které nosí rabín, kantor nebo ten, kdo vykonává bohoslužbu v určených dnech.