Kittner Patricius

, moravský malíř-autodidakt, věnoval se miniaturní podobizně a litografii. Při své bezvýznamné úřednické profesi portrétoval rodiny svých nadřízených, spolupracovníků, drobné šlechty a buržoazie v Brně.