Kivi


1. botanika viz aktinidie;
2. zoologie Apteryx – rod ptáků, nejmenší zástupce nadřádu běžců; žije v lesích Nového Zélandu. Aktivní v noci, při lovu bezobratlých živočichů se orientuje především čichem, což je u ptáků ojedinělý jev. Den tráví v podzemních úkrytech. Samice je podstatně větší než samec, např. kivi jižní (Apteryx australis).

Ottův slovník naučný: Kivi

Kivi, zool., viz Apteryx.

Apteryx (Kivi), pštrosovitý pták austrálz řádů běžců (Cursores), jenž pro sebe tvoří zvláštní čeleď slukovitých pštrosů (Apterygidae). Vyniká podivnou, neohrabanou stavbou těla i jest mezi ptáky nyní žijícími zjevem osamotnělým. Jest velikosti asi naší slepice, pokryt dlouhým, štětinovitým a řídkým peřím, jež poněkud na peří kasuara upomíná. Křídla a ocas jsou zakrnělé, beze vší stopy letek nebo per rýdovacích. Nohy krátké, avšak silné, s běháky značnými a s třemi našlapujícími prsty předními a jedním zadním, země se nedotýkajícím, jenž jako prsty přední zakončuje silným drápem. Krk jest krátký, hlava malá, zobák slukovitý, dlouhý, tenký, málo dolů zahnutý a na špičce s dírkami nosními, od nichž se táhne dvé žlábkovitých rýh až ke kořenu zobáku. Aivi jest zvíře noční; za dne ukrývá se v děrách, v noci pak vychází hledat potravy, kterouž jsou mu hmyz a červi. Aivi omezen jest pouze na močálovité, lesnaté krajiny Nového Zealandu a čítá toliko dvé druhů: Aivi australis Schaw. (Aivi. Mantelli Gould.) s peřím hnědým, žijící na sev. ostrově novozealandském, a Aivi. Oweni Gould. s peřím popelavým, s bílými skvrnami na hřbetě, žijící na jižním ostrově novozealandském. Pověst, jakoby ještě třetí a mnohem větší druh (Aivi. maxima Verr., roaroa) na jižním ostrově novozealandském existoval, se nepotvrdila. Aivi. svým chudě organisovaným tělem i způsobem života vydán jest v šanc zničujícímu pronásledování i brzo bude vyhuben, jako byli vyhubeni již dříve podivní obrovští slípkovití ptáci na Maskarenách a Novém Zealandě. Šc.

Související hesla