Kivu

, jezero ve střední Africe na hranicích Zairu a Rwandy, ve Východoafrickém příkopu; 2 650 km2, max. hloubka 490 m, výška hladiny 1460 m n. m. Hrazené lávovým proudem, odvodňováno řekou Ruzizi do jezera Tanganyika.

Ottův slovník naučný: Kivu

Kivu, značné jezero v rovníkové Africe po obou stranách 2° j. š., mezi 29 – 30° v. d. Nadmořskou jeho výšku udává hr. Götzen, jenž je v čnu 1894 objevil, na 1490 m. Z řady jezer nalézajících se v obrovském úvalu vnitroafrickém leží Kivu. nejvýše. Šířku jezera odhaduje Götzen na 30 – 40, délku na 80 km. Sám plavil se pouze v sev. jeho části, kdež nalezl překrásné ostrovy. Voda jeho je velmi čistá. Východní břehy jezera ohledali r. 1896 důstojníci Konžského státu Lange a Long a založili tam 2 stanice. Také Němec Ramsay se zde r. 1896 zdržoval. Jezero odtéká na jihu řekou Lusizi (Russisi) dojez. Tanganíky. Řeka tvoří po výtoku z jezera mohutný vodopád Pemba. Na sev. straně jezera zdvihá se mocné horstvo Virunga, v němž sopka Kirunga-ča-Gongo jest dosud činna.

Související hesla