Kiži

, soubor chrámů a dalších dřevěných staveb v severozápadním Rusku. Leží na ostrově v severní části Oněžského jezera. 35 metrů vysoký kostel Zvěstování (Blagověščenskij soubor) z roku 1714, s 22 kopulemi; dřevěný kostel (z 18. stol.), osmiúhelníková zvonice z roku 1874 a řada dalších dřevěných domů. Od roku 1990 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.