Kjógen

, žánr japonského divadla; krátká fraška vkládaná mezi hry . Největšího vrcholu dosáhl ve 14. a 15. stol. Text kjógen většinou prozaický, s krátkými veršovanými úseky. Hlavními hrdiny jsou zejm. sluhové, klamající svou chytrostí svého pána. V kjógen hráli pouze muži.

Související hesla