Kjóha šintó

, Sekta šintó – šintoistické náboženské hnutí, které se během období Meidži (po roce 1868) oddělilo od státního šintó a kolem roku 1908 zorganizovalo 13 sekt (např. viz též Džikkókjó, Fusókjó, Konkókjó, Kurozumikjó, Misogikjó, Ontakekjó, Šinrikjó, Šinšúkjó, Šintó Taikjó, Taiseikjó, Tenrikjó), které se dále tříštily. Po roce 1945 dosáhl počet šintoistických sekt počtu 75.