Klabava

, řeka na rozhraní středních a západních Čech; délka toku 49 km, plocha povodí 372,3 km2, průměrný průtok v ústí 2,1 m3/s. Pramení v Brdech, protéká Rokycanami a severovýchodně od Plzně ústí zprava do Berounky.

Související hesla