Kladélko

, ovipositor – orgán hmyzu sloužící ke kladení vajíček, umístěný na konci zadečku. Tzv. pravé kladélko (např. u pilořitky, lumka, kobylky) je tvořeno třemi těsně přiléhajícími stiletovitými útvary (stilety), nepravé kladélko (např. u saranče, mouchy) je tvořeno teleskopickými koncovými články zadečku.

Související hesla