Kladí

, břevnoví – vodorovná část článkové architektury nesená svislými podporami (sloup, pilíř, pilastr). Antické kladí se skládá zpravidla z architrávu, vlysu a římsy.

Související hesla