Kladistika

, kladismus – biologie klasifikace organismů založená pouze na příbuzenských vztazích mezi taxony, které vyjadřuje kladogram (viz též dendrogram). Organismy jsou tříděny podle společného původu. Jiné aspekty fylogeneze (např. rychlost vývoje) kladistika nebere v úvahu.

Související hesla