Kladivoun

, Sphyrna – rod žraloků z čeledi Sphyrnidae, z třídy paryb. Kladivouni mají hlavu shora zploštělou a rozšířenou do tvaru T. Oči leží na vnějších okrajích, vzdálené až 1 m. Rod zahrnuje devět druhů, max. velikost až 4,5 m. Kosmopolité, obyvatelé tropických a subtropických moří. Běžný a široce rozšířený je kladivoun Sphyrna zygaena.

Ottův slovník naučný: Kladivoun

Kladivoun (Sphyrna Raf., Zygaena Cuv.), žralok (řádu Selachii) z čeledi žralounů (Carchariidae), jenž má jméno po zvláštní úpravě své hlavy. Jsoutě na ní zejména chrupavky oboční v pravo a v levo povystouplé, tak že jest hlava sama na obě strany velmi prodloužena, majíc jaksi podobu kladiva. Nad to je hlava shora a zdola, zejména na předním obvodu sploštělá. Oči sedí právě na postranních výrostcích hlavy; blány mrkavé nemají. Také střikací otvory scházejí; nozdry jsou arci také na zpodní straně hlavy. V obloukovité tlamě jsou 3 – 4 řady ostrých zubů, jež mají podobu šikmých trojúhelníků. Prsní ploutve jsou na okraji vykrojeny, prvá hřbetní ploutev jest nad mezerou mezi obojími ploutvemi sudými, druhá nad ploutvi řitní; u počátku dlouhé, různolaločné ploutve ocasní jest neveliká jamka Ze 5 druhů tohoto rodu nejznámějším jest Kladivoun obecný (Zygaena s Sphyrna malleus Shar.), jenž dorůstá délky 2 1/2 – 4 m; hlava má šířku třikráte větší délky, okraje nozder poblíž očí ležících jsou prodlouženy v rýhu s předním okrajem hlavy rovnoběžnou a zuby jsou na okraji pilovány. Kůže nehrubě drsná má na hřbetě barvu šedohnědou, vezpod světlejší, až bělavou. Kladivoun. ob. žije v mořích pásma tropického i subtropického, také v okeánu Atlantském a v moři Středozemním; přebývá spíše u dna než při hladině. Samice rodí mláďata živá; bývají četnější než u jiných druhů žralounův. Br.