Kladnoit

, jednoklonný minerál, ftalimid ze skupiny amidů. V drobných pravítkovitých krystalech, bezbarvý. Původní lokalitou jsou hořící haldy v Libušíně u Kladna, nově i ve Freitalu (Sasko, Německo). Nazván podle původní lokality.