Kladogram

, biologie jeden z typů dendrogramu znázorňující příbuzenské vztahy organismů podle pravidel kladistiky. Vypovídá o jejich možném společném původu, nikoli o rychlosti vývoje nebo o stupni divergence. Proto nelze kladogram považovat za znázornění skutečného průběhu fylogeneze organismů. Viz též kladistika.

Související hesla