Kladrubský kůň

, těžký kočárový kůň (tzv. karosiér), těžký jezdecký kůň. Jediné původní (autochtonní) plemeno koní v ČR; vznikl křížením domácích klisen se starošpanělskými a staroitalskými hřebci. Po 1. světové válce byli do chovu přikříženi arabský polokrevník a lipicán. Typický znak: klabonosá hlava. V ČR se chovají bělouši (od 1764), v hřebčíně v Kladrubech nad Labem, a vraníci (od 1800), ve výzkumné stanici ve Slatiňanech. Bělouši se v minulosti užívali u císařského dvora, vraníci pro potřeby církevních hodnostářů; v současnosti koně pro vozatajské soutěže. Od 1994 jsou kladrubské koně v rámci UNESCO vyhlášeni za národní kulturní památku.

Související hesla