Kladrubský masív

, těleso granitoidních hornin, ležící na ploše 90 km2 poblíž Kladrub u Stříbra, protažené severojižním směrem. Masív je tvořen zejména porfyrickým biotitickým granodioritem.