Kladská kotlina

, sníženina v jihozápadním Polsku a severovýchodních Čechách. Tektonická deprese s pahorkatinným reliéfem. Tvořena zejm. křídovými horninami. Na jihu ji lemují Góry Bystrzyckie, na východě Králický Sněžník a Góry Zlote. Do Čech zasahuje menší částí – Broumovskou kotlinou a Králickou kotlinou.

Související hesla