Kladské rašeliny

, národní přírodní rezervace v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les; tři samostatná rašeliniště (Tajga, Lysina, Paterák) v souvislém lesním komplexu. Rašeliniště jsou porostlá borovicí blatkou. Území vodohospodářsky významné pro blízké Mariánské Lázně.