Klagenfurt

, starší český název Celovec – město v jižním Rakousku, hlavní město Korutan; 90 400 obyvatel (1993). Průmysl strojírenský, elektrotechnický, textilní, kožedělný, chemický, potravinářský, dřevozpracující. Dopravní křižovatka; letiště. Muzeum, galerie, botanická zahrada, divadlo. Univerzita (1970). Centrum turistické oblasti korutanských jezer. Historické památky (dóm z 16. stol., Zemský dům). – Klagenfurt založen koncem 12. stol. korutanskými vévody, od 16. stol. hlavní město Korutan.

Ottův slovník naučný: Klagenfurt

Klagenfurt viz Celovec.

Související hesla