Klamavá reklama

, reklama uvádějící spotřebitele nepravdivými údaji v omyl.