Klanopraška

, Schizandra – rod rostlin z čeledi Schizandraceae; zahrnuje keře, i popínavé, se střídavými opadavými listy. Květy jsou jednopohlavné, se spirálně uspořádanými květními obaly. Klanopraška čínská (limoník, Schizandra chinensis), liána z povodí řeky Amuru, třetihorní relikt. V Číně a Japonsku léčivá rostlina, plody (bobule) jsou stolní ovoce.