Klapka Otakar Jan

, český právník a politik. Za první republiky čelný představitel národně socialistické strany, v letech 1939 – 40 primátor Prahy; zapojen v domácím odboji, spolupracoval s generálem A. Eliášem. 1940 zatčen a 1941 (po Heydrichově příjezdu do Prahy) odsouzen k trestu smrti a popraven.