Klaproth Martin Heinrich

, německý chemik; profesor na univerzitě v Berlíně, jeden z prvních kvantitativních analytiků. Vypracoval několik analytických postupů, objevil prvky cer, uran, zirkon, chrom a tellur.

Ottův slovník naučný: Klaproth Martin Heinrich

Klaproth: Martin Heinrich, výborný chemik něm., současník Lavoisierův (* 1743 ve Wernigerode – † 1817 v Berlíně), první professor chemie při universitě berlínské. Vyniká pečlivostí a důkladností práce, kteréž vlastnosti přispěly k rozšíření nauk francouzského reformátora chemie – Lavoisiera – v Německu. Pěstuje zvláště chemii analytickou obíral se určováním složení minerálů, z nichž odkryl nové prvky i látky: uran, titan, kysličník cirkoničitý a j. Jeho práce jsou sebrány v Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper (1795 – 1810, 5 sv.) a Chemische Abhandlungen gemischten Inhaltes (1807 – 1810). Rn.