Klára z Assisi

, italská světice, nadšená obdivovatelka Františka z Assisi; zakladatelka „druhého“ Františkova řádu – klarisek. Vedla korespondenci s Anežkou Přemyslovnou. Svatořečena.

Související hesla