Klaret

, český vzdělanec, pravděpodobně totožný se slovníkářem Bartolomějem z Chlumce. Obvykle se mu připisuje autorství tří veršovaných latinsko-českých slovníků nazývaných Vokabulář gramatický, Bohemář a Glosář, též Poklad chudých. Díla vykládala terminologii vědeckých oborů; určena posluchačům artistické fakulty.

Související hesla