Klarit

, lesklá vláknitá složka černého uhlí. Vhodný pro výrobu koksu.