Klarky

, průměrné obsahy chemických prvků v zemské kůře; na počest F. W. Clarka je pojmenoval A. J. Fersman.