Klasická ekonomie

, teoretická a světonázorová koncepce; vznikla na pozadí průmyslové revoluce v Anglii, má své kořeny v anglické morální filozofii a koncepci společnosti založené na ideji přirozeného práva. Její vznik ovlivnilo uveřejnění díla Adama Smitha Zkoumání o povaze a příčinách blahobytu národů (1776); v ekonomickém myšlení dominovala po celých následujících sto let. Základním rysem klasické ekonomie je důraz na institucionální předpoklady hospodářské činnosti, analytické zkoumání ekonomiky, jehož středem je výrobní systém, zájem orientovaný na problémy ekonomického růstu, důraz na dlouhodobé souvislosti. Hlavním problémem klasické ekonomie jsou důsledky hospodářského růstu a otázka objektivní hodnoty hospodářských statků, kterou klasická ekonomie objasňovala na základě pracovní teorie hodnoty. K hlavním představitelům tohoto směru patří A. Smith, D. Ricardo, J. B. Say, Th. R. Malthus, J. Ch. L. Sismondi, W. N. Senior a J. St. Mill.

Související hesla