Klasická fyzika

, souhrn fyzikálních oborů, jejichž rozvoj byl dovršen zač. 20. stol. Vyvíjela se jako fyzikální obraz makrosvěta přímo dostupného smyslovým orgánům člověka. Pojem klasické fyziky obvykle zahrnuje Newtonovskou mechaniku, teorii elektromagnetického pole, geometrickou a fyzikální optiku, termodynamiku, klasickou statistickou fyziku a speciální teorii relativity. Pojmový aparát a zákony klasické fyziky se ukázaly jako nepoužitelné pro popis částic v mikrosvětě. Krize klasické fyziky podnítila rozvoj fyziky kvantové; je však i nadále významnou součástí fyziky.

Související hesla