Klasická mechanika

, newtonovska mechanika – mechanika, která platí pouze pro pohyby makroskopických těles, jejichž rychlost je mnohem menší než rychlost světla ve vakuu. Je založena na Newtonových pohybových zákonech a je první fyzikální teorií, která byla formulována axiomaticky. Považuje čas a prostor za absolutní.

Související hesla