Klasifikace biologická

, tvorba a vymezování taxonů, jejich seskupování do hiearchického systému a výsledek toho klasifikování, tj. linnéovská hiearchie taxonů (systém organismů). Cílem klasifikace biologické zůstává rozlišení přirozených skupin organismů a jejich hiearchické uspořádání do systému. Při linnéovské hiearchii se používají různé kategorie. Soustava vědeckých jmen organismů, která se užívají pro označování jednotlivých druhů, se nazývá binominální nomenklatura; pro ni platí Mezinárodní kód botanické nomenklatury, Mezinárodní kód nomenklatury pro pěstované rostliny a Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury.

Tabulka: Klasifikace Biologicka
Zákl. systematická kategorie Jméno živočišného taxonu Jméno rostlinného taxonu
regnum Animalia Plantae
(říše) (živočichové) (rostliny)
phyllum Chordata Magnoliophyta
(kmen) (strunatci) (krytosemenné)
divisio (dodatečná kategorie)   Magnoliopsida
(oddělení)   (dvouděložné)
classis Mammalia Rosopsida
(třída) (savci) (růžotvaré)
ordo Insectivora Rosales
(řád) (hmyzožravci) (růžokvěté)
familia Talpidae Rosaceae
(čeleď) (krtkovití) (růžovité)
genus Talpa Rosa
(rod) (krtek) (růže)
species Talpa europaea Rosa canina
(druh) (krtek obecný) (růže šípková)
 Poznámka: podle některých názorů není kategorie kmen u rostlin závazná, ale pouze dodatečná. V takovém případě jsou krytosemenné odděleními říše rostlin a dvouděložné třídou. 
Související hesla